Projektni biro
7
0
Projektni biro
Projektni Biro "Krug Plus" je osnovan 01.04.2004.godine.
Delatnost :
- projektovanje građevinskih objekata, urbanističko projektovanje, prostorno planiranje i inženjering
- izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih, industrijskih i drugih objekata.
- izrada projekata izvedenih objekata,za potrebe legalizacije-ozakonjenja.
- izrada geomehaničkih izveštaja i elaborata, elaborata energetske efikasnosti i elaborata protivpožarne zaštite.
- izrada urbanističkih projekata i prostornih planova
- vršenje stručnog nadzora i pružanje usluga u okviru kompletnog procesa objedinjene procedure(podnošenje zahteva elektronskim putem) do dobijanja upotrebne dozvole
-organizacija tehničkog prijema svih vrsta objekata ,sa komisijom za vršenje tehničkog prijema i kompletnom proverom i podnošenjem dokumentacije
Pročitaj više